The Passion in Harlingen 2023

26 maart 2023

The Passion in Harlingen

 

Dit Nederlands muzikaal Bijbels evenement over het lijden en sterven van Jezus Christus wordt op Witte Donderdag 6 April gehouden in onze prachtige Havenstad (6 April, op NPO 1 live om 20:30).


Op dit moment gaat er een actueel “cynisch” muziekfilmpje van de Harlinger Bram Visser rond “Jezus komt naar Harlingen.”  Als ik dit zo goed beluister lijkt het of hij hiermee wil zeggen waarom dit mediaspektakel zoveel geld moet kosten terwijl hij liever wat meer geld zou willen zien voor de Visserijdagen.

Daarover kun je discussiëren natuurlijk maar de tekstschrijver heeft niet veel geschiedenis kennis, want het verhaal van Jezus noemt hij “een sprookje” in zijn lied terwijl de geleerden het daar wel over eens zijn dat dit zeker geen sprookje is. Dan zou Napoleon ook een sprookje moeten zijn want er zijn natuurlijk veel meer documenten over Jezus gevonden dan dat er over Napoleon gevonden is en iedereen weet dat deze Franse generaal nu beslist geen sprookje was.


In de Harlinger Courant las ik onlangs dat de Burgemeester Harlingen op de kaart wil zetten met de Passion en dat kost natuurlijk wel wat euro’s. Als Christenen is ons doel niet om Harlingen op de kaart te zetten maar de naam van Jezus bekend te maken. Onze Heer en Heiland.

Deze Jezus heeft heden ten dage vele volgelingen. Er zijn mensen die beweren totaal veranderd te zijn door Jezus. Ze hebben ineens het “licht” gezien zoals dat zo mooi heet.


Een bekend voorbeeld zijn mannen zoals Nicky Cruz, een bendeleider uit New York (even googelen) die Christen werd en totaal veranderde. Liefde kende hij niet en dat is nu wel anders. Een naam die in Nederland bekend is, is de oud Europees kampioen kickboksen Joop Gottmers die een drugsbaron werd. En nadat hij Jezus leerde kennen is hij totaal veranderd en praat over de liefde van God.
(op YouTube is zijn levensverhaal te zien)
 

Een van die mensen die beweert Jezus te kennen dat ben ik zelf ook. Een ouwe seun zonder drugsverleden en zonder rare dingen te hebben gedaan maar die wel een zondig mens is zoals iedereen.
Ik geloof de woorden van Jezus die Hij sprak in Johannes 11:25-26: "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en eenieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? ".

Die vraag die Jezus hier ca. 2000 jaar geleden heeft gesteld en is opgeschreven in de Bijbel is nog steeds actueel. Gelooft u, geloof jij dat?

 

Toen ik in een gebed uitsprak tot God of Hij in mijn leven wilde komen en toen ik vergeving vroeg voor mijn zonden ervoer ik Gods liefde in mijn hart. Dat gevoel van liefde, die vrede in je hart wens ik iedereen toe!  Dat gevoel dat ik bedoel…… wanneer iemand geboren uit Harlingen deze woorden hoort dan kan het haast niet anders dat je een associatie krijgt met ons “Harlinger volkslied ”zou ik zeggen want zo bekend is dit lied dat gezongen wordt door Wiebe van Dijk.
Een kleine variant hierop:

“Dat gevoel dat ik bedoel dat begriept een ander niet maar als Harlinger wedergeboren raak ik Jezus liefde nooit meer kwiet” 

Ik hoop van ganser harte dat veel Harlingers naar de Passion gaan kijken. Misschien zoekt u het hogerop op de keermuur, om goed overzicht te hebben als Jezus daar langskomt. Net zoals Zacheüs dat vroeger deed. Hij klom in een boom om een goed te zien wie die Jezus nu precies is. Uiteindelijk gaf deze Tollenaar (hij was niet geliefd bij het volk omdat hij te veel geld (tol) vroeg) gehoor aan Jezus oproep om zich om te keren (bekeren) en zich uit te strekken naar God en vergeving te ontvangen.

 

Lucas 19:1-10

Jezus houdt van iedereen en gaf Zijn leven aan het kruis om alle zonden van de mensen weg te nemen zodat het oordeel over ons plaatsvervangend wordt weggenomen. Op de derde dag stond Hij op, zodat wij mogen weten als je in Hem gelooft dat de dood niet het laatste woord heeft!

 

EN NA THE PASSION? DAN IS ER MEER!

Als iemand meer wil weten van het christelijk geloof dan organiseren we vanuit de verschillende kerken, in de periode mei - juni 2023, weer de Alfa Cursus! Waar gaat het over: ontmoeting, je (levens)vragen kunnen stellen en ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Bijzonder laagdrempelig!

 

Ken je iemand, neem hem of haar mee naar de intro avond:

Maandag 17 april van 19.30- 20.30

Baptistenkerk, Lanen 65 te Harlingen.

Hier krijg je meer info en kan je kijken of het wat voor je is.

Heb je vragen, bel: Anja Schilder (06- 50642280 ) of Hans Heres (06 - 54953747).

 

En natuurlijk bent u van harte welkom op iedere zondag in de eredienst die om 10:00 uur starten.

Willem Leijenaar
 <<< Overzicht

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling