Sinds 2017 zijn Pier en Joke Meindertsma ons zendingsechtpaar. Zij doen zendelingenwerk in Novi Sad, Servië, onder de Roma-bevolking.

Pier en Joke zijn beide actief bij de pastorale begeleiding van Roma en humanitaire hulpverlening.

Ook geeft Pier Gods Woord door in diverse Roma-gemeenten door prediking en bijbelstudies. Ook draagt hij bij aan de vorming van christenwerkers, geeft kinderen gitaarles en bemoedigt mensen door gesprekken en het Evangelie met hen te delen.

Joke ondersteunt Pier bij veel activiteiten. Ook doet Joke veel kinderwerk in de kerk en soms ook op straat. Toen Pier en Joke in Servië kwamen was er niets voor de kinderen tijdens de kerkdienst en is Joke begonnen met het opzetten van de zondagsschool. 

Bij een schooltje in de buurt hebben ze een moestuin. Joke onderhoudt dit samen met de kinderen en de kinderen leren hier veel van.

Pier en Joke Meindertsma komen volgende maand voor 2 maanden verlof naar Nederland. Op 23 april komen zij naar Harlingen en zal Pier spreken in onze gemeente. Wij vinden het fijn als gemeente om Pier en Joke te ondersteunen in het werk wat zij doen en wat spullen mee te geven voor in Servië. Bijvoorbeeld knutselspullen voor de zondagsschool of groentezaadjes voor in de moestuin in de buurt van het schooltje of voor hun eigen moestuin.

Pier en Joke hebben een eigen website waar zij hun verhaal en nieuwtjes delen.

https://www.meindertsmaservie.nl


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling