Organisatie

De organisatiestructuur van Bethel Harlingen is opgebouwd volgens de visie en missie. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het besluitvormend orgaan. De ALV bestaat uit de leden van de gemeente. De Raad van Oudsten (RVO) vormt de spil in de organisatie: zij bereid het beleid in overleg met de diverse taakgroepen voor en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeente. Tevens stuurt de RVO het uit te voeren beleid aan richting de hoofden van de diverse taakgroepen. Over het uitgevoerde beleid legt de RVO verantwoording af aan de ALV. 
 
In het organigram zijn de donkergrijze blokjes de facilitaire zaken. Deze hebben tot doel het ondersteunen van de geestelijke ontwikkeling van de gemeente. De blauwe kleur heeft te maken met het bestuur van de gemeente. Het rode blok is een specifieke doelgroep binnen de gemeente. De groene kleur heeft betrekking op de geestelijke groei en ontwikkeling van de gemeente. 
 
 
 

De Raad van oudsten bestaat uit

Binne Toering: oudste / voorzitter

Steven Oving: oudste / secretaris

Jelle Bijma: oudste / penningmeester

Willem Leijenaar: oudste 
Alexander Mud: oudste 

 

 

 

De volgende hoofden zijn aangesteld: 

Organisatie: Rein Mulder

Gemeentezorg: Peter Meijndert

Kinder- tiener- en jeugdwerk: Femmigje van Hoolwerff


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling