Bemoedigingsteam 

In de gemeente leven wij met elkaar mee en hebben wij aandacht voor elk individu, omdat God nooit iemand uit het oog verliest! Daarom is er in Bethel Harlingen een bemoedigingsteam actief. Dit team functioneert in de eerste plaats als aanvulling op het kringenwerk. Het team is, zoals de naam aangeeft, gericht op het bemoedigen van mensen door middel van een praatje, bezoekje, kaartje, een gebed, het geven van een bemoediging uit Gods woord. Het team richt zich met name op hen die wegens ziekte of ouderdom niet meer in staat zijn de diensten te bezoeken. Vanuit dit team kan er ook gekeken worden of meer of andere ondersteuning gewenst is.
 
Daarnaast wordt het bemoedigingsteam ingezet bij diensten met een pastoraal karakter waarbij bemoediging en/of gebedsondersteuning nodig kan zijn. Iedereen in de betreffende dienst kan hier dan gebruik van maken. 
 
 

 

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling