Gemeentezorg

In Bethel Harlingen willen we naar elkaar omzien zoals dit ook in Gods woord staat geschreven, dat we onze naaste lief moeten hebben. In Johannes 13:34 zegt Jezus: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.' We noemen dit Gemeentezorg. Hierin vormen de huiskringen een belangrijk onderdeel. In kringen wordt veelal meer gedeeld en dat maakt dat er ook aandacht en zorg voor elkaar is. Dat kan praktische hulp zijn maar ook een goed gesprek of en bezoek. 

Soms gaat de zorgbehoefte verder en ontstijgt het de vertrouwde omgeving van een huiskring. Er zijn situaties en omstandigheden die je niet zo makkelijk deelt in een huiskring. Als ze wel een belasting voor je zijn dan kun je dat in het volste vertrouwen van geheimhouding aangeven bij het centraal meldpunt. Daar krijg je contact met de coördinator die, na het eerste gesprek, de zorg gaat organiseren. 

Waar de telefoon van gemeentezorg voor open staat is de melding van b.v. ziekte, ziekenhuisopname, een overlijden of geboorte enz. Maar ook voor het aanvragen van een pastoral gesprek of bezoek kun je dit nummer bellen. 

Een mooi Afrikaans gezegde is: 'Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.' 

Dit brengen we op deze manier met elkaar vanuit Gods liefde in praktijk. 

Gemeentezorg is telefonisch bereikbaar op 06-44384882 of via de mail: gemeentezorg@baptistenharlingen.nl

 

 Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Mathes 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling