Aansluiten 

Wij geloven dat God ernaar verlangt dat elk van zijn kinderen deel uitmaakt van een plaatselijke gemeente. Hij heeft de mens dan ook geschapen om in relatie met anderen te leven. De gemeente heet in de Bijbel dan ook Lichaam van Christus, waarbij elk lid zijn/haar eigen plaats inneemt en zijn/haar eigen functie heeft. Indien Jezus jouw verlosser is en je de geloofsdoop door onderdompeling hebt ondergaan kan je het lidmaatschap van Bethel Harlingen hier aanvragen.
Eén van de oudsten neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op voor een gesprek. Je ontvangt dan ook nadere uitleg over de procedure. 
 
Uiteraard verwelkomen wij je graag als lid van Bethel Harlingen! 
 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Mathes 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling