Huiskringen

Elke derde woensdag van de maand komen wij bij elkaar in een huiskring. Een huiskring is een kleine groep van maximaal 12 personen die in de Bethelzaal bij elkaar komt om lief en leed met elkaar te delen, samen te leren uit de Bijbel en te bidden voor elkaar en voor de gemeente. Binnen de huiskring is vertrouwelijke omgang met elkaar en wordt gebouwd aan geestelijke relaties en vriendschappen. Met elkaar draag je ook zorg voor enkele personen uit de gemeente die door ziekte of ouderdom geen huiskring kunnen bezoeken. Gebed voor de gemeente en voor elkaar is een vast onderdeel van de huiskringavond. Gebed voor de gemeente is op deze manier geïntegreerd in de kringen.
 
Om deel uit te maken van een huiskring ben je lid of ingescheven gast van Bethel Harlingen. 
 

Mensen rondom Paulus en Psalmen 1 - 27 - 84 - 145

Dat is het thema van de huiskringen van het komend seizoen 2020-2021.

In de eerste periode na het leven van Jezus op aarde ontstonden er overal christelijke gemeenten in het gebied rond de Middellandse Zee. Het waren hele gewone mensen, waardoor God Zijn kerk op aarde heeft gebouwd. Eén van hen was Paulus, hij had in zekere zin een centrale plaats. Maar rondom Paulus was er een kring van mensen die met hem meebouwden, zoals Lucas, Barnabas en Silas. Over een aantal van deze mannen en vrouwen gaan we het hebben op de huiskringen. Wat kunnen we van hen leren?

 

 

 

 

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling