Gebed

Bidden, danken, lofprijzen, contact met God is voor elke gelovige een vanzelfsprekende zaak. Een relatie bestaat per definitie uit contact en gesprek. Bijeenkomsten om samen te bidden vinden wij in Bethel Harlingen dan ook een normale zaak. Het gebed voor de gemeente en voor elkaar is structureel geïntegreerd in de huiskringen. Zoals alle leden bij een huiskring betrokken zijn, zijn ook alle leden betrokken bij het gebed voor de gemeente en voor elkaar. 
 
Naast het gebed in de kring zijn er ook andere bijeenkomsten die gericht zijn op gebed. Zo is er elke dinsdagavond gelegenheid om in het kerkgebouw samen te komen en te bidden voor allerlei zaken. Tevens sluiten wij als gemeente soms aan bij andere (landelijke) initiatieven. 
 

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling