Bedieningen

 

In Bethel Harlingen geloven wij dat elk lid een unieke bijdrage levert aan het samen gemeente zijn. De Heilige Geest heeft daartoe ook gaven geschonken aan elke gelovige. In de gemeente willen wij elke gelovige dan ook stimuleren en helpen om die gave te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. Op alle gebieden binnen de gemeente zijn wij daarom steeds op zoek naar leden die zich willen bekwamen op een specifiek terrein. Indien jij ook een bijdrage wilt leveren aan Gods plan voor Harlingen en omgeving neem dan contact op met de voorganger of één van de oudsten! 

 

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling