Groeien 

Binnen onze gemeente verlangen wij ernaar om geestelijk te groeien zodat wij meer en meer vrucht dragen voor Jezus, onze Heer. Door geestelijke groei leren wij te leven zoals Jezus bedoeld heeft en komen wij het best tot ons recht. In Bethel Harlingen zijn er meerdere activiteiten die geestelijke groei ondersteunen. In de diensten beleven we intens onze relatie met Jezus en mogen wij Zijn nabijheid ervaren. Op elke 3e woensdag van de maand komen mensen in kleine groepen bij elkaar om met elkaar te leren uit de Bijbel en bespreken we hoe we dat kunnen toepassen in ons eigen leven. Hier vindt ook het gebed plaats voor elkaar en voor de gemeente. 

Wij geloven dat je ook groeit door je gaven in te zetten ter opbouw van de gemeente. Je geestesgave ontdekken, ontwikkelen en samen werken met andere gelovigen geeft éénheid en geloofsgroei.

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling