Senioren 

Met dankbaarheid kijken we naar de groep senioren in Bethel Harlingen. Juist omdat op hun schouders de gemeente gebouwd is: zij hebben vaak veel tijd en middelen geïnvesteerd in de opbouw van de gemeente, zowel in het verleden als in het heden. Hun levensfase brengt vaak ook specifieke geloofsvragen met zich mee over het omgaan met eenzaamheid, verlies, achteruitgang van het lichaam, andere geloofsbeleving dan de jongere generatie, etcetera. Daarom hebben we ook specifieke activiteiten voor ouderen. Een maandelijkse seniorenmiddag en een huiskring voor ouderen. 

 

Nadere informatie is op te vragen bij hoofd Gemeentezorg Peter Meijndert: gemeentezorg@baptistenharlingen.nl 

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling