16 en ouder

 

In Bethel Harlingen is een groeiend verlangen om jongeren voor Jezus te winnen zodat jongeren hoop en perspectief hebben in hun leven. Wij geloven dat Jezus richting wil geven aan de jongeren en dat Hij een voorbeeld en ook de eindbestemming is. In Bethel Harlingen staat het werk onder jongeren nog in de kinderschoenen. Maar dat neemt niet weg dat er een enorm enthousiasme is onder leiders en een aantal jongeren om Bethel Harlingen te maken tot een 'place to be' voor jongeren die Jezus willen volgen. 2019 staat in het teken van het verbinden van jongeren door een kring, het ontwikkelen van een goede visie op het jongerenwerk en het organiseren van activiteiten die daarbij aansluiten. Informatie is op te vragen bij Femmigje van Hoolwerff, hoofd kinder-, tiener- en jeugdwerk. 

 

 


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling