Laat de kinderen tot Mij komen!

Zoals de meesten onderons wel weten ben ik coördinator geworden van het jeugdwerk.

Onder deze groep vallen: de crèche, de zondagsschool, de tussenjeugd en de oudere jeugd.

De leiding van deze groepen zal ik regelmatig vragen hoe het allemaal gaat en of het allemaal loopt. Zo niet, dan proberen we daar iets aan te doen.

Graag wil ik voor een ieder klaarstaan. Loop je ergens tegen aan of heb je een vraag, dan mag je mij altijd mailen. (jeugdwerk@baptistenharlingen.nl)

Of je schiet mij aan in de kerk. Meestal heb ik wel tijd om te praten en anders zoeken we een moment om te praten.

Alles wat er tussen ons besproken wordt, blijft vanzelfsprekend ook tussen ons.tenzij je anders wilt.

Wat zou het mooi zijn om de jeugd te laten zien hoe goed het is om bij God te horen en daarom ook samen te komen. Hier zullen we nog meer handen en voeten aan geven.

De tijd die we met z’n allen in de kinderen/ jeugd investeren is zo belangrijk.

De kinderen zijn namelijk de toekomst.

In Matteüs 19:14 staat dan ook: Laat de kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij!

 

Vriendelijke groet, Femmigje van Hoolwerff


Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

MatheŘs 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling