Diensten


Elke zondag houden we om 10.00 uur een dienst om Gods aanwezigheid te vieren. Onze diensten zijn bemoedigend, opbouwend, leerzaam en herinneren ons aan Gods liefde voor de mens door Jezus Christus. 
 
In de diensten is ruimte om Gods aanwezigheid te vieren door het zingen van liederen. De teksten worden geprojecteerd zodat je mee kunt zingen. Maar voel je vooral vrij om te zingen of te luisteren, te staan of te zitten, je handen op te heffen of te klappen. We willen ons richten op de aanwezigheid van Jezus en uitdrukking geven aan ons enthousiasme voor Hem.
 
Omdat wij als gemeente vacant zijn, hebben we wekelijks andere sprekers. Ludy Fabriek, hoofd onderwijs in de Bethel gemeente Drachten, is een vaste gastspreker.  
 
De kinderen van 0-4 kunnen voorafgaand aan de dienst (vanaf 9.15 uur) naar de crèche, De Pareltjes, gebracht worden. Ze worden daar liefdevol opgevangen door toegewijde vrijwilligers. Kinderen die op de basisschool zitten behoren tot 'De Parels'. Voor hen is er een aparte bijeenkomst in twee groepen. Zij maken eerst een stukje van de dienst mee en gaan dan onder leiding van enkele medewerkers naar hun eigen ruimte. 
 
Na afloop van elke dienst ben je van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee mee te drinken. Je hebt dan de mogelijkheid om nog even kennis te maken of na te praten. 
 
Graag zien we je komende zondag! Zie Agenda
 

 

 Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.

Mathes 28:19 - Nieuwe Bijbelvertaling